sobota, 28 listopada 2020
# 1192

Adam Busz

1886 – ? Coetus: II sem. 1907 r.

s. Edwarda, ziemianin z Wileńszczyzny, przyrodnik