wtorek, 12 listopada 2019
# 848

Adam Rymsza

1860 – 1923 Coetus: II sem. 1880 r.

s. Romualda, brat Edwarda (914), Wacława (933) i Romana (975), współtwórca Wil. Koła Filistrów, lekarz – społecznik w Wilnie