piatek, 03 lipca 2020
# 847

Adam Taube

1859 – ? Coetus: II sem. 1880 r.

s. Karola, urzędnik państwowy w Rydze, nauczyciel gimnazjum polskiego w Chinach

Fotografie