czwartek, 23 maja 2019
# 296

Adam Wańkowicz

1827 – 1895 Coetus: II sem. 1847 r.

s. Walentego, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany, powrócił w 1871 r.