czwartek, 23 maja 2019
# 630

Adam Wikszemski

1847 – 1890 Coetus: II sem. 1865 r

s. Franciszka, lekarz, prosektor Inst. Anatomicznego Uniw. w Dorpacie. Wynalazca (w 1889 r.!) metody „fotograficznej rejestracji drgań dźwiękowych”