czwartek, 23 maja 2019
# 770

Adolf Karol Schroeter

1857 – 1916 Coetus: II sem. 1877 r.

s. Ernesta, brat Pawła (772), pastor e. a., wieloletni prefekt w Warszawie, w czasie I wojny wywieziony do Rosji, gdzie zmarł, pozostawił wspomnienia (zaginione)