niedziela, 26 maja 2019
# 654

Adolf Nejman (Neumann)

1845 – 1921 Coetus: II sem. 1867 r.

s. Jana, pastor e.r. w Szwabiszkach