poniedziałek, 27 maja 2019
# 1025

Albert ks. Radziwiłł

1868 – 1927 Coetus: II sem. 1888 r.

s. Macieja, ziemianin, maj. Poloneczka w gub. mińskiej