czwartek, 23 maja 2019
# 1237

Aleksander Falzmann

1887 – 1942 Coetus: II sem. 1909 r.

s. Roberta, pastor e.a. 28 IX 1939 r. aresztowany przez Gestapo, wywieziony do Dachau, zamordowany (4 V)

Fotografie