sobota, 15 grudnia 2018
# 739

Aleksander Mikulski

1854- 1923 Coetus: II sem. 1875 r.

s. Józefa, ziemianin z gub. grodzieńskiej