sobota, 20 kwietnia 2019
# 920

Aleksander Mohl II

1864 – 1913 Coetus: II sem. 1883 r.

s. Stanisława, brat Stanisława (997), ks. katol., jezuita. Prof. semin. duch. w Jassach i Krakowie. Był na misji w Afryce. Opracował gramatykę dialektów języka Bantu. Redaktor „Głosów Katolickich” i „W Obronie Prawdy”. Wydał szereg książek i broszur światopoglądowych