piatek, 12 lipca 2019
# 105
Brak zdjęcia

Aleksander Radowicki

1818 – 1876 Coetus: II sem. 1836 r.

s. Antoniego, ziemianin w gub. grodzieńskiej