czwartek, 23 maja 2019
# 858

Aleksander Schöeneich

1861 – 1939 Coetus: II sem. 1881 r.

s. Edwarda, pastor e.a. superintendent warszawski i lubelski, współzałożyciel Biblioteki Łopacińskich. Obszerny dorobek publikowany