sobota, 27 lutego 2021
# 1155

Aleksander Untulis

1882 – ? Coetus: II sem. 1903 r.

s. Józefa, na konwencie 14 X 1908 r. „prosił o skreślenie z listy, gdyż uważa siebie za Litwina, a Konwent jest stowarzyszeniem polskim”