czwartek, 14 listopada 2019
# 16

Alfons Walicki

1808 – 1858 Coetus: II sem. 1828 r.

s. Józefa, prof. Uniw. w Charkowie (lit. greckiej i starożytności)