niedziela, 26 maja 2019
# 785
Brak zdjęcia

Alfred Kotowicz

1858 – ? Coetus: I sem. 1878 r.

„uwieczniony” w żartobliwym poemacie J. Weyssenhoffa „Pieśń o Robercie i Kotku”, ziemianin z gub. mińskiej