niedziela, 26 maja 2019
# 761

Andrzej hr. Plater-Zyberk

1856 – 1928 Coetus: I sem. 1877 r.

s. Stanisława, brat Józafata (800), ziemianin z gub. witebskiej