sobota, 29 lutego 2020
# 502

Andrzej Kader

1831 – 1901 Coetus: I sem. 1855 r.

s. Piotra, pastor e.r., generalny superintendent Jednoty Litewskiej (w Wilnie)