sobota, 25 maja 2019
# 1152

Antoni Cholewa

1885 – 1954 Coetus: II sem. 1903 r.

s. Jana, brat matki Bolesława (1483) i Józefa (1495) Skawińskich, prababki Michała Bučara (1533). Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Dorpacie. W okresie międzywojennym lekarz kolejowy w Szamotułach. W czasie II wojny światowej w ruchu konspiracyjnym na białostocczyźnie. Od 1947 r. lekarz kolejowy w Nowym Stawie koło Malborka. Pochowany na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.