czwartek, 23 maja 2019
# 1021
Brak zdjęcia

Antoni Jabłoński

1868-1928 Coetus: II sem. 1888 r.

s. Adolfa, w l. 90 XIX w. zakładał w Wilnie tajne biblioteki, w II RP sekretarz Uniw. Warszawskiego