niedziela, 10 stycznia 2021
# 1329

Antoni Minkiewicz

1900 – 1984 Coetus: II sem. 1920/ 21

s. Michała (815), senior K! na emigracji (1964 – 1984), autor: Konwent Polonia 1828 – 1978 (Londyn 1978). POW, ochotnik WP (1918 – 21), odznaczony Krzyżem Walecznych. Zawodowy wojskowy (w II Oddz. Szt. Gen.). W PSZ na Zachodzie (Francja, Afryka płn., Anglia), płk dypl. WP. Po wojnie pracował w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie