piatek, 13 grudnia 2019
# 489

Antoni Puciata

1832 – po 1864 Coetus: I sem. 54 r.

s. Piotra, ziemianin z gub. mińskiej, za pomoc powstańcom 1863 r. („dostarczył beczkę prochu”), trzymany w więzieniu w Mohylewie.

Fotografie