czwartek, 11 lipca 2019
# 349

Apolinary Pietkiewicz

1828 – 1891 Coetus: I sem. 1850 r.

s. Aleksandra, brat Teodora (548), autor pierwszego polskiego podręcznika meteorologii