czwartek, 23 maja 2019
# 250
Brak zdjęcia

August Hirszowski

1824 – 1892 Coetus: I sem. 1845 r.

pastor e.a. w Przedeczu, aktywnie współdziałał z powst. 1863 r.