sobota, 25 maja 2019
# 1024

August Karol Loth

1869 – 1944 Coetus: II sem. 1888 r.

– s. Henryka, sekr. Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie. Pastor e.a., działacz społ., prezes K. S. „Polonia” w W-wie; współwydawca „Zwiastuna Ewangelickiego”, red. nacz. „Głosu Ewangelickiego”. W 1939 r. aresztowany przez Niemców. Po zwolnieniu uczestniczył w konspiracji Kościoła