poniedziałek, 20 maja 2019
# 833

Benedykt Karp

1857 – 1926 Coetus: I sem. 1880 r.

s. Franciszka, brat Maurycego (854), ziemianin z Kowieńszczyzny