czwartek, 23 maja 2019
# 1098

Bohdan Korsak

1875 – 1961 Coetus: 134 – I i II sem. 1894

s. Bronisława, członek zarządu Stow. Fil. K! w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego