sobota, 06 czerwca 2020
# 1415

Bohdan Stejgwiłło

1905 – 1972 Coetus: I sem. 1927/1928

s. Wincentego, pracownik Wil. Banku Ziemskiego. B. aktywny w życiu K! tak przed wojną (uporządkował bibliotekę K!), jak i po wojnie