piatek, 13 grudnia 2019
# 1259

Bohdan Węcławowicz

1888 – 1918 Coetus: II sem. 1911 r.

s. Waleriana, por. 7 p. uł. (w Korp. Wschodnim), poległ po Niemirowem