poniedziałek, 19 sierpnia 2019
# 1394

Bohdan Wendorff

1904 – 1998 Coetus: I sem. 1925/ 1926

s. Oskara (Arkon), Gospodarz Stulecia K!, jeden najbardziej zasłużonych dla K! na emigracji. Ochotnik WP (1919 – 21), wicestarosta wileński, starosta w Brasławiu, sekretarz wojewodów wileńskich (Raczkiewicza, Beczkowicza, Jaszczołta). We wrześniu 1939 r. przez Łotwę wydostał się na Zachód. Major broni pancernej. Odznaczony Krzyżem Walecznych (za kampanię francuską). Walczył w 10 Brygadzie Pancernej I Dywizji Gen. Maczka. Uczestnik inwazji. Pułkownik WP. Od 1946 r. oficer do zleceń prezydentów RP (Raczkiewicza, Zaleskiego, Ostrowskiego), w l. 1958 – 1968 członek Rady Rzeczypospolitej w Londynie. 1975 – 90 szef Kancelarii Ogólnej prezydenta RP (nazywano go „klucznik Zamku”) Zmarł w Londynie