czwartek, 23 maja 2019
# 863

Bohdan Wydżga

1858-1933 Coetus: II sem. 1881 r.

s. Wincentego, ogromnie czynny i zasłużony dla K! Prezes Stow. Fil. K! w Warszawie. Adwokat, konsul RP w Paryżu, literat, poeta – znakomity tłumacz Baudelaire’a i Verlaine’a, historyk K!