piatek, 14 grudnia 2018
# 1071
Brak zdjęcia

Bronisław Budrewicz

1870 – ? Coetus: II sem. 1891 r.

s. Józefa, z Kowieńszczyzny (pow. wiłkomierski), lekarz w gub. stawropolskiej