środa, 20 listopada 2019
# 1149

Bronisław Czapkiewicz

1880 – 1952 Coetus: II sem. 1902 r.

s. Józefa, dr chemii, dyr. szkoły technicznej w Brześciu n. Bugiem