poniedziałek, 20 maja 2019
# 1163

Bronisław Kątkowski

1887 – 1919 Coetus: II sem. 1904 r.

s. Eugeniusza, lekarz, był w kierownictwie POW na Kresach – zamordowany przez bolszewików 19 VIII w Kalenkowiczach (Mińszczyzna)