poniedziałek, 01 czerwca 2020
# 1422

Bronisław Krzywobłocki

1909 – po 1945 Coetus: II sem. 1927/28

s. Mieczysława, lekarz, adiunkt w klinice dermatologicznej USB, w czasie wojny dyr. szpitala w Żyrmunach (współpraca z służbą sanit. AK), aresztowany przez NKWD, zmarł w sowieckim więzieniu w Lidzie lub na zesłaniu