poniedziałek, 20 maja 2019
# 1027

Bronisław Kułakowski

1865-1924 Coetus: II sem. 1888 r.

s. Romualda (wnuk Feliksa -filarety), adwokat. Związany z PPS, emigrował do USA, działa tam w nurcie niepodległościowym, wielbiciel J. Piłsudskiego (był współzałożycielem Komitetu im. J.P. – z którego wyrósł Instytut im. J. P.), członek red. szeregu czasopism emigracyjnych