piatek, 12 lipca 2019
# 1190

Bronisław Zaborski

1885-1945 Coetus: II sem. 1907 r.

– s. Ignacego, brat Karola (1002), adwokat w W-wie, zamordowany w Sachsenhausen