sobota, 25 maja 2019
# 123

Bronisław Zaleski

1819 – 1880 Coetus: I sem. 1837 r.

s. Franciszka, spiskowiec, zesłaniec, emigrant, historyk, wydawca