czwartek, 11 lipca 2019
# 154

Cyprian Colonna-Walewski

1820 – 1873 Coetus: II sem. 1839 r.

s. Michała, brat Władysława (141), bibliofil, bibliograf.