poniedziałek, 11 listopada 2019
# 1342

Czesław Jundziłł

1898 – 1970 Coetus: II sem 1921/1922

s. Konstantego, ochotnik WP (1918 – 20), ziemianin, aresztowany przez NKWD, wywieziony. Wyszedł z ZSRR z II Korpusem. Walczył w Italii. Po wojnie prac. fizyczny w Londynie