czwartek, 23 maja 2019
# 724

Czesław Pancerzyński

1854 – 1907 Coetus: I sem. 1874 r.

s. Waleriana, inż. górniczy, geolog, finansista. Dyrektor kopalni i fabryk na Uralu. Zwolennik współpracy polsko – litewskiej, krzewiciel piśmiennictwa litewskiego