czwartek, 16 maja 2019
# 1164

Dionizy Bujalski

1876 – 1906 Coetus: II sem. 1904 r.

s. Józefa, student prawa, prawnik, działacz młodzieżowy, więzień w X pawilonie Cytadeli, chory na gruźlicę, zmarł w czasie studiów w Zakopanem, publikował