wtorek, 03 grudnia 2019
# 1129

Edmund Bursche

1881-1940 Coetus: II sem. 1900 r.

s. Ernesta (491), brat Juliusza (842), v-prezes Stow. Fil. K! Polonia w W-wie (do 1939 r.), pastor e. a., prof., dziekan U. W., historyk polskiej reformacji. Aresztowany przez Gestapo (17 X 1939 r.), zamordowany w Gusen