sobota, 25 maja 2019
# 1166

Edmund Dziechciński

1885 – 1908 Coetus: II sem. 1906 r.

– s. Edmunda, student prawa, popełnił samobójstwo (w Warszawie)