czwartek, 23 maja 2019
# 369

Edward Boerner

1833 – 1910 Coetus: II sem. 1850 r.

s. Ignacego, pastor e.a. w Zduńskiej Woli, za powst. 1863 r. aresztowany, superintendent kaliski