poniedziałek, 27 maja 2019
# 1026

Edward Sztremer (Ströhmer)

1868 – 1940 Coetus: II sem. 1888 r.

s. Aleksandra, z Warszawy, studiował chemię, a następnie rolnictwo