czwartek, 23 maja 2019
# 1089

Edward Wende

1874 – 1949 Coetus: II sem. 1893 r.

s. Edwarda, pastor e.a., superintendent kaliski. W latach wojny uczestnik konspiracji kościelnej. Wybitny kaznodzieja.