sobota, 20 kwietnia 2019
# 1187

Emil Zmaczyński

1889 – 1945 Coetus: II sem. 1907 r.

s. Wincentego, z gub. mińskiej, Prof. chemii na Uniw. w Mińsku Aresztowany w 1938 r. i skazany „za szpiegostwo”. Wystąpił z K! 15 X 1910 r.