środa, 27 maja 2020
# 1211

Eugeniusz Falkowski

1885-1945 Coetus: I sem. 1908 r.

s. Wincentego. Członek komisji dla ułożenia kartelu z Arkonią (1909), mjr 3 p. uł. WP (1918-1921). Szef Sądu Wojsk. Litwy Środk. Odzn. Krzyżem Zasługi Litwy Środk. Adwokat (konsystorski)