środa, 20 listopada 2019
# 1262

Feliks Michalec

1888 – 1944 Coetus: II sem. 1911 r.

s. Józefa lekarz, ordynator w Szp. Dzieciątka Jezus w W-wie. W AK (ps. „dr Piotr”), w powst. Warszawskim komendant szpitala powstańczego, zginął 21 IX